18.11.2016 Tarihli İlk Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 18.11.2016 tarihinde saat 18:00 de Dernek binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 25.11.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı derneğin www.toplumsaldirilis.org adresli resmi web sitesinden duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Toplantı Gündem Maddeleri
1. Yoklama ve açılış konuşması
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan heyetinin seçilmesi
4. Geçici yönetim kurulu ibrası ve kabul edilmesi
5. Kurucu üye olarak katılımın kabulü
6. Yönetim ve Başkanın seçilmesi
7. Denetim kurulları seçimi
8. Çalışma/Koordinasyon gruplanın belirlenmesi
9. Maaş ödenmesi ve miktarının belirlenmesi
10. Derneğimizde ofis hizmetlerini görmek üzere çalıştırılacak personel, özlük hakları ve bütçesinin görüşülmesi
11. Ziyaretler sırasında hediyeleşme, dernek merkezimizde ağırlama vb. idari giderlerin bütçesinin belirlenmesi
12. Onursal üyelik önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir