Başkanımızın 28 Şubat Dünya Sivil Savunma Günü Mesajı

Sivil savunma; düşman saldırıları ve afet halinde halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi için yapılacak her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabalara verilen addır. Ulusal varlığın korunup devam ettirilebilmesi için bir savaşın koşullarına daha barış zamanında hazırlanılması ulusal bir gerekliliktir. Sivil Savunmanın amacı; savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, doğal felaketlerde halkın canının ve malının kurtarılması, büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması, hayati öneme sahip resmi ve özel kurumların, tesislerin korunması, onarılması, gerektiğinde yenilenmesi ve cephe gerisindeki vatandaşların moral olarak desteklenmesi olarak sayılmaktadır.

28 Şubat Sivil Savunma Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve felaketlerden uzak bir yaşam sürmelerini temenni ederim.

Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bilal Ulusan

Author: Toplumsal Dirilis

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir