Dünya Cüzzam (Lepra) Günü

Tarih boyunca dünyanın en korkulan hastalıklarından biri olan cüzzamın insanlarda yarattığı tahribatlar nedeniyle ilahi bir cezalandırma olduğuna inanılan devirler olmuş ve hastalar daima toplum dışına itilmişlerdir. Oysa bulaşıcılığı son derece düşük ve klinik tablosunun ilerleyişi son derece yavaştır. Ama bugün hala dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, iç savaşlar ve sürekli göçler gibi nedenlerle cüzzamın kökü kazınamamaktadır.
Hastalığa erken tanı konulduğu takdirde tedavisi yapılabilmekte ve kalıcı hasar oluşumu önlenebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü  ve dünyada  ücretsiz olarak yapılan çok ilaçlı tedavi protokolü uygulanmaktadır. Toplumun cüzzam ve cüzzamlı kişilere karşı yanlış inanışlar ve yetersiz bilgiden kaynaklanan korkularını yok etmek amacı ile bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, her yıl Ocak ayının son haftası Cüzzam haftası ve her son pazarı Dünya Cüzzam Günü olarak değerlendirilir.
Her geçen gün azalan cüzzam hastalarını dışlamak yerine onlara ihtiyaç duydukları psikolojik desteği sağlayarak, sevgi ve yakınlık göstererek hastaların topluma kazandırılması önem arz etmektedir.
Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bilal Ulusan

Author: Toplumsal Dirilis

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir