Laikliğin Kabulünün 82. Yılı

Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değişmez niteliklerinden biri olarak 82 yıl önce kabul edilmiştir. Laiklik ilkesinin kabulü cumhuriyetimizin yeni temeller üzerinde yükselişinin dönüm noktalarından biridir. Din ve vicdan hürriyetinin teminatı olan laiklik, aynı zamanda toplumsal barışın sağlanmasında da önemli bir unsur olmuştur. Türkiye’de laikliğin benimsenmesi üç temel değerden oluşmaktadır. Vicdan özgürlüğü, dinsel inanç özgürlüğü ve tüm erkekler ile kadınların eşitliği. Laik düzen içindeki çağdaş Türk kadını, seçme ve seçilme hakkının yanında;  Türkiye Cumhuriyetinin yönetsel, eğitsel, ekonomik ve sosyal alanlarında yerini alma ve her türlü görevi yapma olanağına da sahip olmuştur.

Anayasamıza göre hiçbir kimse dini inancını ve düşüncesini açıklamaya zorlanamaz, dini inancından ve düşüncesinden dolayı kınanamaz. Bu nedenle laiklik Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez ilkeleri arasındadır.

 

                                                                              Saygılarımla;

Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bilal Ulusan

Author: Toplumsal Dirilis

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir